Fészek Színház Kulturális Egyesület | H-2483 Gárdony Erkel F. u. 2. |
H-1056 Budapest Váci utca 40. | feszekszinhaz@gmail.com | +36 30 405 7970

 

 

A D A T O K / J E L E N T É S E K

***

Kedves Tagság!
Ez úton tisztlettel meghívlak benneteket a Fészek Színház Kulturális Egyesület 2018. május 16-án, este 18:15 órakor kezdődő tisztújító közgyűlésére. Helyszín: az Egyesület bp-i telephelye (1089 Bp. Orczy út 46-48.).

Naprendi pontok:
1. Elnöki beszámoló a 2017 évről
2. A 2017 évi közhasznú egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása
3. 2018 évi megvalósítandó célok ismertetése
4. Új elnökség választása
5. tagsági viszonyok rendezése, nem fizető tagokról szóló döntés
A jelenlegi elnökség (Cziczó Attila elnök, Jendrics Anikó elnökhelyettes, Miklós Zsófia elnökhelyettes) elnökségi megbízása 2018. május 16-án lejár, így új elnökség megválasztására van szükség. Az új elnökség az alapszabály szerint 3 főből áll (1 fő elnök, 2 fő elnökhelyettes). A jelenlegi elnökség az új tisztségekre a következő személyeket javasolja: Cziczó Attila elnök, Toldi András elnökhelyettes, Miklós Zsófia elnökhelyettes. Kérem a tisztelt tagságot, hogy amennyiben az elnökség új tisztségviselői javaslatával nem ért egyet és más személyeket szeretne jelölni, úgy a tisztségviselői jelölését legkésőbb 2018. május 15-én éjfélig tegye meg. Kérem a tisztelt Tagságot, amennyiben nem tud a közgyűlésen személyesen részt venni, a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével adjon meghatalmazást valamely egyesületi tagnak. Amennyiben a jelenlévők száma nem éri a határozatképességet (50%+1 fő, azaz 11 fő), a közgyűlést ugyanerre a helyre és ugyanezzel a napirenddel 2018.05.16-án, este 18:45 órára hívom össze, mely közgyűlés a jelenlévők számára való tekintet nélkül határozatképes. Kérem továbbá a tisztelt Tagságot, hogy a közgyűlésen a 2018 évi tagdíjat befizetni szíveskedjen. Akinek a korábbi évekről elmaradása van, úgy az is kérem legkésőbb jelen közgyűlésig befizetni szíveskedjen. Az esetleges tagdíj-fizetés elmaradásokról levelem mellékleteként fizetési felszólítást küldök. A közgyűlés előtt, 2018. május 16-án 18 órakor, az évi szokásos tűz- és munkavédelmi oktatást tartjuk meg. Kérem a tisztelt Tagságot, hogy a tűz- és munkavédelmi oktatáson részt venni szíveskedjék.
A közgyűlés nyilvános.
Az egyesületi tagok kötelezettségei:
• A tagok kötelesek tagdíjat fizetni, melynek mértékéről és a díj fizetési módjáról a Közgyűlés évenként határoz.
• Az Egyesület tagjai kötelesek az alapszabályban foglaltakat betartani, és az Egyesület többi tagjával együttműködni.
• Az éves tagdíj 1.000.- Ft, mely összeg befizetése az év első Közgyűlésén esedékes.

Budapest, 2018. május 02.

Cziczó Attila
elnök

***

Bankszámlaszámunk megváltozott: 11710002-24135735

***

Adószámunk megváltozott: 18493234-2-07

***

A 2017. rendelkező évben az Egyesületünknek felajánlott szja 1%-os összeg 113.196 Ft. Köszönjük!

***

Ifjúsági Csoportoknak! 1000szín c. interaktív előadásunka itt lehet jelentkezni!
(Minden szabad iőpont megtelt, legközelebb 2018-ban várjuk a jelentkezőket!)

***

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról.

***

Kedves Tagság!

Ez úton tisztelettel meghívlak benneteket a Fészek Színház Kulturális Egyesület 2017. május 22-én, délután 17:30 órakor kezdődő közgyűlésére.
Helyszín: az Egyesület budapesti telephelye (1089 Budapest, Orczy út 46-48.).

Naprendi pontok:
1. Elnöki beszámoló a 2016 évről
2. A 2016 évi közhasznú egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása
3. 2017 évi megvalósítandó célok ismertetése
4. Tagsági viszonyok rendezése, a tagdíj fizetési kötelezettségüknek nem eleget tévő tagok helyzetéről szóló döntés

Kérem a tisztelt Tagságot, amennyiben nem tud a közgyűlésen személyesen részt venni, a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével adjon meghatalmazást valamely egyesületi tagnak. Amennyiben a jelenlévők száma nem éri a határozatképességet (50%+1 fő, azaz 11 fő), a közgyűlést ugyanerre a helyre és ugyanezzel a napirenddel 2017.05.22-én, este 18:00 órára hívom össze, mely közgyűlés a jelenlévők számára való tekintet nélkül határozatképes.
Kérem továbbá a tisztelt Tagságot, hogy a közgyűlésen a 2017 évi tagdíjat befizetni szíveskedjen. Akinek a korábbi évekről elmaradása van, úgy az is kérem legkésőbb jelen közgyűlésig befizetni szíveskedjen.
A közgyűlés előtt, 2017. május 22-án 17:00 órakor, az évi szokásos tűz- és munkavédelmi oktatást tartjuk meg. Kérem a tisztelt Tagságot, hogy a tűz- és munkavédelmi oktatáson részt venni szíveskedjék!
A közgyűlés nyilvános.
Az egyesületi tagok kötelezettségei: Részt vesznek, vagy írásos meghatalmazás útján képviseltetik magukat a Közgyűlésen.

Üdvözlettel:
Cziczó Attila
elnök

***

A 2016. rendelkező évben az Egyesületünknek felajánlott szja 1%-os összeg 176.151 Ft. Köszönjük!

***

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról.

***

Kedves Tagság!

Tisztelettel meghívlak benneteket a Fészek Színház Kulturális Egyesület 2016. május 20-án, délután 17:30-kor kezdődő közgyűlésére.
Helyszín: az Egyesület bp-i telephelye (1089 Bp. Orczy út 46-48.).

Naprendi pontok:
1. Elnöki beszámoló a 2015. évről
2. A 2015. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása
3. 2016. évi megvalósítandó célok ismertetése
4. Tagsági viszonyok rendezése, a tagdíjfizetési kötelezettségüknek nem eleget tévő tagok helyzetéről szóló döntés

Kérem a tisztelt Tagságot, amennyiben nem tud a közgyűlésen személyesen részt venni, a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével adjon meghatalmazást valamely egyesületi tagnak. Amennyiben a jelenlévők száma nem éri a határozatképességet (50%+1 fő, azaz 15 fő), a közgyűlést ugyanerre a helyre és ugyanezzel a napirenddel 2016.05.20-án, este 6 órára hívom össze, mely közgyűlés a jelenlévők számára való tekintet nélkül határozatképes.
Kérem továbbá a tisztelt Tagságot, hogy a közgyűlésen a 2016. évi tagdíjat befizetni szíveskedjen. Akinek a korábbi évekről elmaradása van, úgy az is kérem legkésőbb jelen közgyűlésig befizetni szíveskedjen.
A közgyűlés előtt, 2016. május 20-án 17:00 órakor, az évi szokásos tűz- és munkavédelmi oktatást tartjuk meg. Kérem a tisztelt Tagságot, hogy a tűz- és munkavédelmi oktatáson részt venni szíveskedjék.
A közgyűlés nyilvános.
Az egyesületi tagok kötelezettségei:
Részt vesznek, vagy írásos meghatalmazás útján képviseltetik magukat a Közgyűlésen.

Budapest, 2016. március 16.
Cziczó Attila

***

Pályázati anyagunk a 2016/2017-es évadra:
Szakmai beszámoló 2015.
Működési terv 2016.

***

2015. október 5-én megérkezett az október 2-ai keltezéssel elküldött értesítés, miszerint a 20.Pk.63.361/2001/32. szám alatti végzés 2015. szeptember 19. napján jogerőre
emelkedett: immár visszavonhatatlanul, s hivatalosan is Fészek Színház Kulturális Egyesület vagyunk!

***

A 2015. rendelkező évben az Egyesületünknek felajánlott szja 1%-os összeg 145.066 Ft. Köszönjük!

***

2015. július 24-ei hatállyal immár hivatalosan is Fészek Színház Kulturális Egyesület vagyunk!

***

Kedves Tagság!

Ez úton tisztelettel meghívlak benneteket a Fészek Színház Kulturális Egyesület (korábban: UDVARszínHÁZ Kulturális Egyesület) 2015. július 20-án, délután 17:30-kor kezdődő közgyűlésére.
Helyszín: az Egyesület bp-i telephelye (1089 Bp. Orczy út 46-48.).

Naprendi pont:
Alapszabály módosítás elfogadása.

Kérem a tisztelt Tagságot, amennyiben nem tud a közgyűlésen személyesen részt venni, a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével adjon meghatalmazást valamely egyesületi tagnak. Amennyiben a jelenlévők száma nem éri a határozatképességet (50%+1 fő, azaz 15 fő), a közgyűlést ugyanerre a helyre és ugyanezzel a napirenddel 2015.07.20-án, 18:00 órára hívom össze, mely közgyűlés a jelenlévők számára való tekintet nélkül határozatképes.
Kérem továbbá a tisztelt Tagságot, hogy a közgyűlésen a 2015. évi elmaradt tagdíjakat befizetni szíveskedjen. Akinek a korábbi évekről elmaradása van, úgy azt is kérem legkésőbb jelen közgyűlésig befizetni szíveskedjen!
A közgyűlés nyilvános.
Az egyesületi tagok kötelezettségei:
Részt vesznek, vagy írásos meghatalmazás útján képviseltetik magukat a Közgyűlésen.
Mellékletek:
Módosított alapszabály
Meghatalmazás

Budapest, 2015. július 6.
Cziczó Attila

***

Kedves Tagság!

Ez úton tisztlettel meghívlak benneteket az UDVARszínHÁZ Kulturális Egyesület 2015. május 22-én, délután 17:30-kor kezdődő közgyűlésére.
Helyszín: az Egyesület bp-i telephelye (1089 Bp. Orczy út 46-48.).

Naprendi pontok:
1. Elnöki beszámoló a 2014 évről
2. A 2014 évi közhasznú egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása
3. 2015 évi megvalósítandó célok ismertetése
4. Tagsági viszonyok rendezése, a tagdíjfizetési kötelezettségüknek nem eleget tévő tagok helyzetéről szóló döntés

Kérem a tisztelt Tagságot, amennyiben nem tud a közgyűlésen személyesen részt venni, a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével adjon meghatalmazást valamely egyesületi tagnak. Amennyiben a jelenlévők száma nem éri a határozatképességet (50%+1 fő, azaz 15 fő), a közgyűlést ugyanerre a helyre és ugyanezzel a napirenddel 2015.05.22-én, este 6 órára hívom össze, mely közgyűlés a jelenlévők számára való tekintet nélkül határozatképes.
Kérem továbbá a tisztelt Tagságot, hogy a közgyűlésen a 2015. évi tagdíjat befizetni szíveskedjen. Akinek a korábbi évekről elmaradása van, úgy az is kérem legkésőbb jelen közgyűlésig befizetni szíveskedjen.
A közgyűlés előtt, 2015. május 22-án 17:00 órakor, az évi szokásos tűz- és munkavédelmi oktatást tartjuk meg. Kérem a tisztelt Tagságot, hogy a tűz- és munkavédelmi oktatáson részt venni szíveskedjék.
A közgyűlés nyilvános.
Az egyesületi tagok kötelezettségei:
Részt vesznek, vagy írásos meghatalmazás útján képviseltetik magukat a Közgyűlésen.

Budapest, 2015. május 02.
Cziczó Attila

***

Kedves Tagság!

Ez úton tisztlettel meghívlak benneteket az UDVARszínHÁZ (Fészek Színház) Kulturális Egyesület 2014. december 22-én, délután 17 órakor kezdődő közgyűlésére.
Helyszín: az Egyesület bp-i telephelye (1089 Bp. Orczy út 46-48.).
Naprendi pontok:
1. Elnökségi tag egyesületünk felé való számlázásának engedélyezése
2. Tagsági viszonyok rendezése
Kérem a tisztelt Tagságot, amennyiben nem tud a közgyűlésen személyesen részt venni, a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével adjon meghatalmazást valamely egyesületi tagnak. Amennyiben a jelenlévők száma nem éri a határozatképességet (50%+1 fő, azaz 14 fő), a közgyűlést ugyanerre a helyre és ugyanezzel a napirenddel 2014.12.22-én, délután 17:30 órára hívom össze, mely közgyűlés a jelenlévők számára való tekintet nélkül határozatképes.
Kérem továbbá a tisztelt Tagságot, hogy, akinek a korábbi évekről tagdíjfizetési elmaradása van, úgy az is kérem legkésőbb jelen közgyűlésig befizetni szíveskedjen.
A közgyűlés nyilvános.
Alapszabályunk szerint az egyesületi tagok kötelezettségei:
4.2. A tagok kötelességei:
a) A tagok kötelesek tagdíjat fizetni, melynek mértékéről és a díj fizetési módjáról a Közgyűlés évenként határoz.
b) Az Egyesület tagjai kötelesek az alapszabályban foglaltakat betartani, és az Egyesület többi tagjával együttműködni.
c) Az éves tagdíj 1.000.- Ft, mely összeg befizetése az év első Közgyűlésén esedékes.
Felhívom a tisztelt Tagság figyelmét, hogy Alapszabályunk 3.2.3. pontja értelmében az a tag, aki a tagdíjfizetési kötelezettségének 12 hónapon keresztül nem tesz eleget, vagy két egymást követő közgyűlésen nem vesz részt, és távolmaradását alapos indokkal nem menti ki, a tagok soraiból az elnökség döntése alapján törölhető. Mielőtt az elnökség törölné a tagok sorából, legalább egyszer írásban is fel kell hívni a tagot a hátralék rendezésére, a felhívásban figyelmeztetni kell a mulasztás jogkövetkezményeire.

KÉREM A TISZTELT TAGSÁGOT, HOGY A 2014. DECEMBER 22-I KÖZGYŰLÉSEN VALÓ RÉSZVÉTELT ÍRÁSBAN VISZAJELEZNI SZÍVESKEDJETEK!

Budapest, 2014. december 08.
Jendrics Anikó

***

A 2014. rendelkező évben Egyesületünk az 1% felajánlásokból 132.898 Ft támogatást kapott. Köszönjük!

***

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról.

* * *

Az UDVARszínHÁZ Kulturális Egyesület 2014. május 16-tól FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET néven működik tovább.

 

 

 

 

CZICZÓ ATTILA - elnök
MIKLÓS ZSÓFIA - elnökhelyettes
TOLDI ANDRÁS- elnökhelyettes

BERKI MÁRIA
GALLAI DÁVID
GIMESI ANDRÁS
HORVÁTH MÁTÉ
JENDRICS ANIKÓ
MIKLÓS MÁTÉ
MOLNÁR HAJNALKA
OROSZ BALÁZS
OROSZ TIBOR
PAPP BALÁZS
SEREI DÁNIEL
STOSSEK BALÁZS
TYROLER CINTIA

BARABÁS TAMÁS
CZICZÓ LAJOS
NAGY ERZSÉBET

eddigi elnökeink:
Stossek Balázs (2002-2009)
Orosz Tibor (2009-2011)
Jendrics Anikó (2011-2014)

 

 

 

 

Letölthető itt.

 

 

 

 

2016. évi közhasznúsági jelentés

2015. évi közhasznúsági jelentés

2014. évi közhasznúsági jelentés

2013. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés

2011. évi közhasznúsági jelentés

2010. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés

 

 

 

 

T Á M O G A T Á S

Köszönettel vesszük, ha jövedelemadójának 1 %-ával, iparűzési adójának felajánlásával és egyéb módon - egyesületünkbe történő belépéssel, előadásaink látogatásával - támogatja színházteremtő céljainkat!

Számlaszámunk: 11710002-24135735 (OTP)
Adószámunk: 18493234-2-07