S Z Í N P A D I Á K
2 0 1 1 / 2 0 1 2

 

'Színpadiák' színházi nevelési program részletes leírása

Bevezetés

Az UDVARszínHÁZ Kulturális Egyesület által működtetett Fészek Színház a dráma és pedagógia határait feszegető színházi társulás. Pedagógiai célja a középiskolás korosztályt - a kamaszokat - színjátékkal, színművek színpadra állításával, önmaguk minél teljesebb megismerésére ösztönözni és a világ elfogadására serkentő módszerek segítségével, játékosan átvezetni a felnőtté válás időszakán. A Fészek Színház a közösséget preferáló, a szavak erejével, a jelenkor problémáival, a valósággal foglalkozó, azt feldolgozó színpadi művek létrehozására létrejött együttes, melynek célja a színházi formanyelv megújítására tett kísérletek mellett az általunk megismert színházi hagyományok, élettapasztalatok, társművészetek vizsgálata, alkalmazása.
A Fészek Színház 2000 óta működik - Agárdon, Etyek-Botpusztán, Budapesten, Bugyin, Gárdonyban -, 2009 ősze óta saját kamaraszínházában (JEMOL, 1089 Budapest Orczy út 46-48.)
.

A program tartalmi bemutatása

Színházi nevelési tevékenységet 2000 óta folyamatosan végzünk diákszínjátszó csoportjainkkal. Számos iskolával működünk közre rendkívüli osztályfőnöki órák és előadást feldolgozó órák tartásában. A 2011/2012 évad SZINPADIÁK programjában olyan iskolákkal szeretnénk együtt működni, ahol az iskola elhelyezkedése miatt (peremkerület, vidék), illetve a tanulók szociális és/vagy mentális sérülései miatt a színházzal való kapcsolat gyenge vagy egyáltalán nincs.

Színházunk „SZÍNPADIÁK” programja a 2011/2012 évadban három részből tevődik össze.

 

1.

AHA (150 perc)
Beavató - moderátor közreműködésével zajló - tantermi előadás sorozat

A „kamaszokról-kamaszoknak-kamaszokkal” foglalkozás három fő kérdéscsoportot vizsgál - az „Aha” című életjáték felhasználásával, interaktív együttléttel a 14-18 éves korosztálynak.
Kérdéscsoportok: kapcsolatok, identitás, felnőtté válás.
A foglalkozás vezetői: Cziczó Attila (író, rendező) és Jendrics Anikó (szocioterapeuta)
Foglalkozások száma: iskolánként 4 foglalkozás.
Résztvevők: 14-20 éves diákok.
Résztvevők száma: foglalkozásonként 30-40 diák (osztályközösség) + az előadás alkotói.
Helyszíne: a partner oktatási intézmény terme

1. rész - ismerkedés a témával (30-40 perc)

A foglalkozásvezetők röviden körülírják a három kérdéskör szakmai, társadalmi, pedagógiai megközelítését, majd a résztvevő diákokkal mikro szintre helyezik a problémákat, kialakítják és súlypontozzák a résztvevők által megélt és megismerni vágyott aktivitásokat.

2. rész - az „Aha” című életjáték előadása (40 perc)

Szereplők: Horváth Máté, Molnár Hajnalka, Tyroler Cintia (a Fészek Színház színjátszói)
A darab leírása:
Az életjáték három megközelítésben foglalkozik a következő viszonyokkal:
- én és én (identitáskeresés)
- te és én (szerelem, barátság)
- ő és én (felnőtt-gyerek kapcsolatok)
Első megközelítés: a közhelyek. Társadalmi, kulturális jellegzetességek a mai kamaszok viszonyaiban.
(1/1. jelenet: szerelem. 1/2. jelenet: barátság. 1/3. jelenet: iskola. 1/4. jelenet: család. 1/5. jelenet: szakítás.)
Második megközelítés: elhajlások. A normáktól eltérő, veszélyhelyzeteket kiváltó interperszonális kapcsolatok.
(2/1. jelenet: barátság. 2/2. jelenet: iskola. 2/3. jelenet: szerelem. 2/4. jelenet: szakítás. 2/5. jelenet: család.)
Harmadik megközelítés: élet. Mikroszinten megjelenő, valós élethelyzetek dramatikus bemutatása.
(3/1. jelenet: barátság.3/ 2. jelenet: szerelem.3/ 3. jelenet: iskola/család.)

3. rész - feldolgozó interaktivitások (60-70 perc)

A tárgyalt és látott kérdéscsoportok megvitatása. Megoldások keresése a problémákra - az „Aha” című életjátékban látott jelenetek felhasználásával interaktív, dramatizált élethelyzetek szembeállítása, súlyozása. Önkéntes alapon (szín)játék a kérdéscsoportokban megjelenített mikro szintű élethelyzetekkel. A foglalkozás végén pedig feldolgozó, lezáró összegzés a foglalkozás vezetőivel.

 

2.

FÉSZEKPED (2 x 90 perc)
Drámapedagógiai foglalkozások.

Foglalkozásainkon a - „Színpadiák” program előző két előadásán részt vett, vagy a drámajáték, a színház iránt különös vonzalmat tápláló - fiatalok részére egy olyan összetett sorozatot kínálunk, mely által közelebbről megismerkedhetnek önmagukkal, a közösségi léttel, a színházzal. A foglakozások négy szinten segítik fejlesztő módszerekkel a résztvevő, a drámapedagógia eszközeivel elérhető mentális, szellemi, és fizikális fejlődését önmaga megismerésében és segítik a színház, mint a kultúrát erősítő eszköz megismerését. A részfoglalkozások az alkalmazott művészet specifikus szocioterápiás módszer irányelvei szerint épülnek egymásra, de külön-külön is értékes egészként funkcionálnak.

Foglalkozáscsoportok:
1. ismerkedés-önismeret
2. mozgás
3. szín(padi)játék
4. művészi beszéd - színészmesterség, színészgyakorlat

A foglalkozás vezetői:
Andai Katalin (színművész)
Cziczó Attila (író, rendező)
Jendrics Anikó (szocioterapeuta)
Stubnya Béla (színész, pantomim előadóművész)

Résztvevők: 16-20 éves fiatalok
Résztvevők száma: max. 30-40 fő/alkalom
Helyszíne: JEMOL (a Fészek Színház kamaraszínháza)

 

3.

MŰKÖRÖM (150 perc)
Diákszínpad. Kamaszdráma megtekintése feldolgozó foglalkozással.

A foglalkozás vezetői: Cziczó Attila (író, rendező) és Jendrics Anikó (szocioterapeuta)
Résztvevők: 14-20 éves diákok
Résztvevők száma:
Az 1. részben (produkció megtekintése) 150 diák + az előadás alkotói
A 2. részben (feldolgozó óra) foglalkozásonként 30-40 diák (osztályközösség) + az előadás alkotói

1. rész - a „Műköröm” című kamaszdráma megtekintése (60 perc)

Szereplők: Bűdi Annamária, Kohut Zsanett, Sipos Veronika, Toldi András (a Fészek Színház színjátszói)
A darab leírása:
A dráma napjaink egyik legmeghatározóbb problémakörével foglalkozik. Az érettségi után hirtelen magabiztos felnőtté váló fiatalok álmaiból, vágyaiból, s a hirtelen képükbe öklöző valóságból bontakozik ki a szomorú valóság: az élet néha igazságtalan. Még akkor is, amikor igazságos.
A darabban három vidéki lány budapesti tündöklését és bukását követhetjük végig. Téves életútválasztások, a könnyebb és fényesebb utáni vágyakozás, majd a nagy pofonok. Az élet kemény. Mindenki hibázhat, de a hibákat felülírni néha kegyetlenül nehéz. Persze, a lehetőség adott, az újrakezdésre mindenkinek lehetősége van.
Márta a testét használja, hogy himalájai magasságokba repülhessen. Tili a nem létező tehetségét titkolva akar előre menekülni. Ida pedig szürke egyéni(etlen)ségét próbálja kiszínezni. Kettejüknek nem sikerül.
Három lány ül a padonhttp://www.cziczo.hu. három lány álmodozik. Milyen lehet a nagyvárosban élni? Milyen lehet nagylánynak lenni? Milyen ára van a felnőtté válásnak? Tragédiák sora, jelek, példák, szembesítések, példabeszédek.
Helyszíne: a partner oktatási intézmény színházi előadásra alkalmas terme.
Előadások száma: iskolánként 1 előadás.

2. rész - a „Műköröm” feldolgozó foglalkozása (90 perc)

A feldolgozó foglalkozás tematikája (a feldolgozó foglalkozások osztályonként, rendkívüli osztályfőnöki óra keretében zajlanak):
- a foglalkozás vezetői és a résztvevő diákok által közösen kérdéscsoportok meghatározása
- a kérdéscsoportok megvitatása
- a kérdéscsoportokban megjelenő problémák definiálása
- megélt élethelyzetek párhuzamba állítása a látottakkal
- problémamegoldások keresése
- feldolgozó, lezáró összegzés a foglalkozás vezetőivel
Helyszíne: a partner oktatási intézmény tanterme.
Foglalkozások száma: iskolánként 4 foglalkozás (5 iskolában összesen 20 alkalom)

 

Összefoglaló

Színházunk 2000. óta foglalkozik színházi nevelési munkával. Ez idő alatt közel 500 fiatal vett részt drámapedagógiai és drámajáték foglalkozásainkon. Számos oktatási és művelődési intézménnyel működtünk együtt diákszínházi előadások, rendkívüli osztályfőnöki órák és előadást feldolgozó órák tartásában, melynek kapcsán üzenetünk több ezer középiskoláshoz jutott el az ország szinte egészében. Színjátszó csoportjaink számos díjat nyertek különböző hazai és nemzetközi színjátszó fesztiválokon az elmúlt bő évtizedben.

A 2011/12 évadunk „Színpadiák” programjának célja megegyezik több évtizede működő színházi nevelési törekvéseinkkel.
A kamaszokat önmaguk a társadalomban elfoglalt helyük megismertetésével, élethelyzeteik megismerésével, elfogadásával vagy megváltoztatásával arra szeretnénk ösztönözni, hogy elégedett, kiegyensúlyozott felnőtté váljanak.
Az alkotás örömét átélve olyan egyéni és közösségi élményeket szeretnénk biztosítani, melyek örökre meghatározóak lesznek későbbi életben, melyekből lehet tanulni, lehet rá támaszkodni, önbizalmat és tartást adnak.
Meg szeretnénk "tanítani" a fiatalokat arra, hogy higgyenek magukban, képességeikben, legyenek kíváncsiak a világra, hogy ismerjék fel a tudás és a kultúra fontosságát. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a színház egy igen jó eszköz mindezek átadására.

 

A három foglalkozás/előadás együttes tiszteletdíja: 80.000 Ft. (Időpontokról kérjük egyeztessenek velünk!)

Időpontok 2011. október 1. - 2012. március 31. között választhatóak.

 

Kapcsolat:
Jendrics Anikó
+36 30 6500259
feszekszinhaz@cziczo.hu